Для закладів освіти, які ще не приймали участі у відборі або хочуть внести зміни до раніше поданих пропозицій, повідомляємо, що Вінницький обласний центр зайнятості у 2022 році продовжує відбір закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання (далі - заклад освіти), які надають освітні послуги з організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та (або) послуги з проживання зареєстрованих безробітних у період навчання та в своїй роботі керується вимогами Порядку відбору закладів освіти для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та їх проживання в період навчання, затвердженого Наказом Міністерства соціальної політики України “Про затвердження Порядку відбору навчальних закладів для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та їх проживання в період навчання” від 16.05.2013 року №269 (у редакції наказу Міністерства соціальної політики України від 25 жовтня 2019 року №1553), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 12.11.2019 року за №1154/34125,.

Пропозиції закладів освіти про участь у відборі  приймаються кожного місяця,

з 1 по 5 число, за адресою:

21009, м. Вінниця, вул. Стрілецька, 3а, у відділі організації профнавчання, кімнати 109-111, контактні телефони: 55-17-85, 55-17-98.

Години прийому:

в робочі дні – з 9.00 до 16.00, обідня перерва ­– з 12.00 до 12.45;

в п’ятницю та передсвяткові дні – з 9.00 до 15.00, обідня перерва ­– з 12.00 до 12.45.

Подавати пропозиції про участь у відборі або вносити зміни до раніше поданих пропозицій заклади освіти можуть кожного місяця, з 1 по 5 число, у вище визначені години прийому за вказаною адресою.

Заклади освіти забезпечують актуальність відомостей про професії, спеціальності (програми, галузі знань), за якими буде здійснюватися професійне навчання зареєстрованих безробітних; про матеріально-технічне, навчально-методичне, кадрове забезпечення; про наявність баз для проведення виробничої практики; про вартість навчання та (або) проживання та в разі припинення провадження освітньої діяльності чи анулювання ліцензії для провадження діяльності з надання освітніх послуг за професією, групою споріднених професій, віднесених до одного класу (підкласу, групи) класифікаційного угруповання Національного класифікатора професій ДК 003:2010, або спеціальністю (програмою, галуззю знань), заклад освіти протягом 15 робочих днів інформує обласний центр зайнятості.

Механізм відбору закладів освіти для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та (або) їх проживання у період навчання за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття регламентовано наказом Міністерства соціальної політики України від 16.05.2013 №269 «Про затвердження Порядку відбору закладів освіти для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та їх проживання в період навчання» (у редакції наказу Міністерства соціальної політики України від 25 жовтня 2019 року № 1553), з яким можна ознайомитися на сайті  Державного  центру зайнятості  www.dcz.gov.ua в розділі «Навчання», рубрика «Навчання за направленням ДСЗ», підрубрика «Законодавчі та нормативно - правові акти».

Для участі у відборі заклади освіти подають пропозиції разом із такими документами:

1) щодо організації професійного навчання:

- інформація про наявність у закладу освіти ліцензії для провадження діяльності з надання освітніх послуг за заявленою професією або групою споріднених професій, віднесених до одного класу (підкласу, групи) класифікаційного угруповання Національного класифікатора професій ДК 003:2010, або за спеціальністю (програмою, галуззю знань);

- інформація про наявність у закладу освіти свідоцтва про атестацію закладу професійної (професійно-технічної) освіти чи сертифіката про акредитацію освітньої програми за відповідною спеціальністю (за наявності);

- кошторис витрат на професійне навчання однієї особи за весь період навчання за окремою професією, спеціальністю (програмою, галуззю знань), складений відповідно до Порядку надання платних освітніх послуг державними та комунальними навчальними закладами, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23 липня 2010 року №736/902/758, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2010 року за №1196/18491, та інших вимог законодавства, що регламентує діяльність закладу освіти;

- інформація в довільній формі про матеріально-технічне, навчально-методичне та кадрове забезпечення закладу освіти, наявність баз для проведення виробничої практики;

- робочі навчальні плани з підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітних за професіями та напрямками підвищення кваліфікації;

- інформацію про доступність будівель, споруд і приміщень закладу освіти для осіб з особливими освітніми потребами.

2) щодо організації проживання в період навчання:

- інформація в довільній формі про кількість місць для забезпечення проживання зареєстрованих безробітних у період професійного навчання;

-  інформація в довільній формі про умови проживання та їх відповідність санітарним нормам, установленим законодавством;

- кошторис витрат або калькуляція на проживання одного слухача на добу, складені відповідно до Порядку надання інших платних послуг державними та комунальними навчальними закладами, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23 липня 2010 року N736/902/758, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2010 року за N1196/18491, та інших вимог законодавства, що регламентує діяльність закладу освіти.

Всі пропозиції вкладаються в папку та  подаються до Вінницького обласного центру зайнятості з написом “На відбір закладів освіти (професійне навчання)” та (або) «Проживання в період навчання», з зазначенням повної назви закладу освіти.

Критеріями прийнятності закладів освіти щодо організації професійного навчання зареєстрованих безробітних є:

  • місце розташування закладу освіти в межах адміністративно-територіальної одиниці (Вінницька область);
  • наявність у закладу освіти ліцензії для провадження діяльності з надання освітніх послуг за заявленою професією або групою споріднених професій, віднесених до одного класу (підкласу, групи) класифікаційного угруповання Національного класифікатора професій ДК 003:2010, або за спеціальністю (програмою, галуззю знань);
  • наявність матеріально-технічного, навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу освіти, потрібного для повного виконання навчальних планів та освітніх програм;
  • наявність баз для проведення виробничої практики.

Критеріями прийнятності закладів освіти щодо організації проживання зареєстрованих безробітних у період навчання є відповідність умов проживання санітарним нормам, установленим законодавством.

 

Список професій (спеціальностей, програм), за якими планується

професійне навчання зареєстрованих безробітних

Назва професій (спеціальностей, програм, галузей знань)

Підготовка, перепідготовка за робітничими професіями:

1

Адміністратор

2

Бариста

3

Бармен

4

Верстатник деревообробних верстатів

5

Верстатник широкого профілю

6

Взуттьовик з індивідуального пошиву взуття

7

Взуттьовик з ремонту взуття

8

Візажист

9

Водій автотранспортних засобів (категорії  «В, ВЕ»)

10

Водій автотранспортних засобів (категорії «С, С1»)

11

Водій навантажувача

12

Водій трамвая

13

Водій тролейбуса

14

Водолаз

15

Друкар офсетного плоского друкування

16

Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах

17

Електрогазозварник

18

Електрозварник ручного зварювання

19

Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж

20

Електромонтер з ремонту та обслуговуванню електроустаткування

21

Зварник пластмас

22

Касир торговельного залу

23

Квіткар

24

Коваль ручного кування

25

Комплектувальник меблів

26

Кондитер

27

Косметик

28

Кравець

29

Кухар. Кондитер. (Інтегрована)

30

Ліфтер

31

Лицювальник-плиточник

32

Маляр

33

Манікюрник

34

Машиніст крана (кранівник)

35

Машиніст (кочегар) котельні

36

Машиніст холодильних установок

37

Монтажник гіпсокартонних конструкцій

38

Монтажник інформаційно-комунікаційного устаткування

39

Монтажник санітарно-технічних систем  та устаткування

40

Муляр

41

Налагоджувальник верстатів і маніпуляторів з програмним керуванням

42

Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних

43

Оператор верстатів з програмним керуванням

44

Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення

45

Оператор інформаційно-комунікаційних мереж

46

Оператор комп'ютерної верстки

47

Оператор котельні

48

Офісний службовець (бухгалтерія)

49

Офіціант

50

Охоронник

51

Педикюрник

52

Пекар

53

Перукар (перукар-модельєр). Манікюрник (інтегрована)

54

Плодоовочівник

55

Продавець непродовольчих товарів

56

Продавець продовольчих товарів

57

Рибовод

58

Рихтувальник кузовів

59

Робітник з комплексного обслуговування та ремонту будинків

60

Робітник фермерського господарства

61

Секретар керівника (підприємства, організації, установи)

62

Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування

63

Слюсар - сантехнік

64

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

65

Слюсар-ремонтник

66

Столяр

67

Столяр будівельний

68

Стропальник

69

Токар

70

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва

71

Флорист

72

Фотограф (фотороботи)

73

Фрезерувальник

74

Швачка

75

Штампувальник

76

Штукатур

77

Ювелір-закріпник

78

Ювелір-монтувальник

Підвищення кваліфікації за робітничими професіями:

1

Водій автотранспортних засобів категорії «СЕ»

2

Водій автотранспортних засобів категорії «С1Е»

3

Водій автотранспортних засобів категорії «D»

4

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії «А2»

5

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії «В1»

6

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії «В2»

7

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії «В3»

8

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії «С»

9

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії «D1»

10

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії «Е1»

11

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії «Е2»

12

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії «G1»

13

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії «G2»

14

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії «H»

Назва програм курсів цільового призначення:

1

Основи підприємницької діяльності

2

Підприємництво та бізнес-планування

3

Основи бухгалтерського обліку за національними стандартами