Інститут кар'єрного радника розширив спектр сучасних сервісних послуг для клієнтів служби, враховуючи їх індивідуальні потреби, рівень професіоналізму, ступінь трудової мотивації.

Новим стандартам обслуговування системно навчаються фахівці Вінницького міського центру зайнятості, які виконують функції кар’єрних радників, долучаючись, зокрема, до тренінгів, які організовує Вінницький обласний центр зайнятості.

        Так, 17 липня фахівець відділу організації працевлаштування Вінницького міського центру зайнятості" Олександра Собко поділилася з колегами здобутими знаннями та гарними враженнями отриманими на цікавому тренінгу «Навички Soft skills в професійній діяльності фахівців центрів зайнятості», який відбувся на базі Донецького національного університету ім. В.Стуса. Основна мета навчання - конкретизація функцій і обов’язків кар’єрного радника та відпрацювання навичок ефективного консультування і супроводу клієнта служби зайнятості.

       «Єдиний типовий підхід роботи з клієнтами уже відійшов у минуле. Завдяки впровадженню інституту кар’єрного радника стандарт сервісних послуг служби зайнятості докорінно змінився. Кар’єрний радник служби зайнятості – висококваліфікований фахівець, який уміє своєчасно та якісно обробляти великі об’єми інформації, має гарні комунікативні навики, постійно самовдосконалюється і саморозвивається», - на завершення зауважила директор Вінницького міського центру зайнятості Олена Лутохіна.