Додаток 8

до наказу від 26.09.2018

 № 334

( в редакції наказу

 від 20.12.2021 № 324)

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ З ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОЗВОЛУ НА ЗАСТОСУВАННЯ ПРАЦІ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА  

 

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальний працівник

Структурний підрозділ, відповідальний за етапи (дію, рішення)

Строки виконання етапів

(дія, рішення)

1.

Прийом пакету документів та складання опису

адміністратор центру зайнятості

 

 

 

 

 

заступник начальника відділу

 

 

 

Вінницький міський центр зайнятості/ філія Вінницького обласного центру зайнятості

 

 

відділ організації надання послуг роботодавцям Вінницького обласного центру зайнятості

 

У день надходження заяви

1.1.

Передача сканованого пакету документів /реєстрація/прийом пакету документів

консультант роботодавця/

 

фахівець відповідальний за діловодство/

 

 

заступник начальника відділу

 

 

Вінницький міський центр зайнятості/ філія Вінницького обласного центру зайнятості

 

 

відділ організації надання послуг роботодавцям Вінницького обласного центру зайнятості

У день надходження заяви

1.2.

 

 

 

 

Передача паперового  пакету документів (оригіналу)

 

 

 

консультант роботодавця

 

 

 

 

Вінницький міський центр зайнятості/ філія Вінницького обласного центру зайнятості

 

Протягом одного робочого дня з дня реєстрації заяви та доданих до неї документів

 

2.

Реєстрація паперового  пакету документів (оригіналу)

заступник начальника відділу (провідний документознавець)

 

Відділ організаційної роботи та архівної справи

Вінницького обласного центру зайнятості

у

день надходження пакету документів в оригіналі

3.

Перевірка заяви та доданих до неї документів на наявність підстав для зупинення розгляду заяви

Заступник начальника відділу

 

Відділ організації надання послуг роботодавцям

Вінницького обласного центру зайнятості

 

Протягом наступного робочого дня після отримання заяви

4.

Прийняття рішення про зупинення розгляду заяви(за наявності підстав)

Керівник Вінницького обласного центру зайнятості

Відділ організації надання послуг роботодавцям

Вінницького обласного центру зайнятості

 

Не пізніше наступного робочого дня після перевірки заяви та доданих до неї документів

5.

Повідомлення заявника про зупинення розгляду заяви

Заступник начальника відділу

Відділ організації надання послуг роботодавцям

Вінницького обласного центру зайнятості

 

Не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення про зупинення розгляду заяви

6.

Прийняття рішення внесення змін до дозволу

Керівник Вінницького обласного центру зайнятості

Відділ організації надання послуг роботодавцям

Вінницького обласного центру зайнятості

 

 

Протягом 3 робочих днів з дня отримання заяви та доданих до неї документів; строк прийняття рішення за обставин зупинки розгляду заяви, продовжується з дня подання заяви про додавання документів або мотивувального листа, з урахуванням часу який минув до зупинення розгляду заяви

 

7.

Повідомлення заявника про прийняте рішення

Заступник начальника відділу

 

 

 

 

 

Заступник начальника відділу (провідний документознавець)

 

 

 

провідний фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою

 

Відділ організації надання послуг роботодавцям

Вінницького обласного центру зайнятості

 

Відділ організаційної роботи та архівної справи Вінницького обласного центру зайнятості

 

Відділ інформаційної роботи Вінницького обласного центру зайнятості

 

Протягом 2 робочих днів з дня прийняття відповідного  рішення

8.

Оформлення дозволу

Заступник начальника відділу

 

Відділ організації надання послуг роботодавцям

Вінницького обласного центру зайнятості

 

 

 

1-2 робочих дня з дати прийняття рішення, в межах встановлених строків

9.

Передача/відправка дозволу або письмової відмови з посиланням на чинне законодавство до міського центру зайнятості/філії обласного центру зайнятості

Заступник начальника відділу

Відділ організації надання послуг роботодавцям

Вінницького обласного центру зайнятості

 

На наступний робочий день після оформлення дозволу

10.

Видача суб’єкту звернення результату адміністративної послуги

Консультант роботодавця

 

 

 

 

 

Заступник начальника

Вінницький міський центр зайнятості/філія Вінницького обласного центру зайнятості

 

Відділ організації надання послуг роботодавцям

Вінницького обласного центру зайнятості

 

У день звернення

Механізм оскарження результату надання адміністративної послуги.

Рішення про відмову у внесенні змін до дозволу  на застосування праці іноземців та осіб без громадянства може бути оскаржене в Державному центрі зайнятості або в суді