Додаток 8

 

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальний працівник

Структурний підрозділ, відповідальний за етапи (дію, рішення)

Строки виконання етапів

(дія, рішення)

1.

Прийом та реєстрація заяви та документів, які до неї додаються (за описом)

 

Провідний фахівець з питань зайнятості

 

 

 

провідний документознавець

Відділ організації надання послуг роботодавцям

 

 

 

Відділ організаційної роботи та архівної справи

В день отримання документів

2.

Перевірка заяви та поданих до неї документів на наявність підстав для зупинення розгляду заяви

Провідний фахівець з питань зайнятості

 

 

Відділ організації надання послуг роботодавцям

 

Протягом наступного робочого дня

3.

Прийняття рішення щодо видачі внесення змін до дозволу на застосування праці іноземців або осіб без громадянства

Керівник територіального органу (суб’єкта надання адміністративної послуги) або його заступник

Відділ організації надання послуг роботодавцям

 

Протягом 3 робочих днів

4.

Повідомлення заявника про прийняте рішення (надсилається роботодавцю поштою з повідомленням про вручення та електронною поштою, і розміщується на офіційному веб-сайті територіального органу.)

Провідний фахівець з питань зайнятості

 

 

провідний документознавець

 

 

 

 

провідний фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою

 

 

Відділ організації надання послуг роботодавцям

 

 

Відділ організаційної-інформаційної роботи та архівної справи

 

Відділ інформаційної роботи

 

Протягом 2 робочих днів з дня прийняття відповідного  рішення

5.

Оформлення та видача дозволу

Провідний фахівець з питань зайнятості

 

 

Відділ організації надання послуг роботодавцям

 

 

Після прийняття рішення про внесення змін до дозволу на застосування праці іноземців або осіб без громадянства.

     Рішення про відмову у продовженні дії дозволу може бути оскаржене в Державному центрі зайнятості або в суді.