Додаток 9

до наказу від 26.09.2018

 № 334

( в редакції наказу

 від 20.12.2021 № 324)

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ З СКАСУВАННЯ ДОЗВОЛУ НА ЗАСТОСУВАННЯ ПРАЦІ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА

 

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальний працівник

Структурний підрозділ, відповідальний за етапи (дію, рішення)

Строки виконання етапів

(дія, рішення)

1.

Прийом пакету документів та складання опису

адміністратор центру зайнятості

 

 

 

 

 

заступник начальника відділу

 

 

 

Вінницький міський центр зайнятості/ філія Вінницького обласного центру зайнятості

 

 

відділ організації надання послуг роботодавцям Вінницького обласного центру зайнятості

 

У день надходження заяви

1.1.

Передача сканованого пакету документів /реєстрація/прийом пакету документів

консультант роботодавця/

 

фахівець відповідальний за діловодство/

 

 

заступник начальника відділу

 

 

Вінницький міський центр зайнятості/ філія Вінницького обласного центру зайнятості

 

 

відділ організації надання послуг роботодавцям Вінницького обласного центру зайнятості

 

У день надходження заяви

1.2.

Передача паперового  пакету документів (оригіналу)

консультант роботодавця

 

 

 

 

 

Вінницький міський центр зайнятості/ філія Вінницького обласного центру зайнятості

 

Протягом одного робочого дня з дня реєстрації заяви та доданих до неї документів

 

 

 

2.

Реєстрація паперового  пакету документів (оригіналу)

заступник начальника відділу (провідний документознавець)

 

Відділ організаційної роботи та архівної справи

Вінницького обласного центру зайнятості

у

день надходження пакету документів в оригіналі

3.

Прийняття рішення обласним центром зайнятості щодо скасування дозволу

 

Керівник Вінницького обласного центру зайнятості

Відділ організації надання послуг роботодавцям Вінницького обласного центру зайнятості

 

3 робочих дні

з дня отримання заяви

5.

Повідомлення роботодавця про прийняте рішення

заступник начальника відділу

 

Відділ організації надання послуг роботодавцям Вінницького обласного центру зайнятості

 

1 – 2 робочих дні після прийняття відповідного рішення

Механізм оскарження результату надання адміністративної послуги.

Рішення про відмову у скасуванні дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства може бути оскаржене до Державного центру зайнятості або в суді.