Додаток 9

 

 

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальний працівник

Структурний підрозділ, відповідальний за етапи (дію, рішення)

Строки виконання етапів

(дія, рішення)

1.

Прийом та реєстрація заяви

 

Заступник начальника відділу організації надання послуг роботодавцям

 

 

Заступник начальника  відділу організаційної роботи та архівної справи

Відділ організації надання послуг роботодавцям

 

 

Відділ організаційної роботи та архівної справи

В день отримання

2.

Прийняття рішення про скасування дозволу на застосування праці іноземців або осіб без громадянства

Керівник територіального органу (суб’єкта надання адміністративної послуги) або його заступники

Відділ організації надання послуг роботодавцям

 

Після реєстрації