Додаток 9

 

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальний працівник

Структурний підрозділ, відповідальний за етапи (дію, рішення)

1.

Прийом та реєстрація заяви

 

Провідний фахівець з питань зайнятості

 

 

провідний документознавець

Відділ організації надання послуг роботодавцям

 

 

Відділ організаційної роботи та архівної справи

2.

Прийняття рішення про скасування дозволу на застосування праці іноземців або осіб без громадянства

Керівник територіального органу (суб’єкта надання адміністративної послуги) або його заступники

Відділ організації надання послуг роботодавцям

 

     Рішення про відмову у продовженні дії дозволу може бути оскаржене в Державному центрі зайнятості або в суді.