Додаток 9

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ З СКАСУВАННЯ ДОЗВОЛУ НА ЗАСТОСУВАННЯ ПРАЦІ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА

 

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальний працівник

Структурний підрозділ, відповідальний за етапи (дію, рішення)

Строки виконання етапів

(дія, рішення)

1.

Прийом та реєстрація заяви

 

Провідний фахівець з питань зайнятості

 

 

провідний документознавець

Відділ організації надання послуг роботодавцям

 

 

Відділ організаційної роботи та архівної справи

В день отримання

2.

Прийняття рішення про скасування дозволу на застосування праці іноземців або осіб без громадянства

Керівник територіального органу (суб’єкта надання адміністративної послуги) або його заступники

Відділ організації надання послуг роботодавцям

 

Після реєстрації

     Рішення про відмову у продовженні дії дозволу може бути оскаржене в Державній службі зайнятості (Центральному апараті) або в суді.