Додаток 7

 

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальний працівник

Структурний підрозділ, відповідальний за етапи (дію, рішення)

Строки виконання етапів

(дія, рішення)

1.

Прийом та реєстрація заяви та документів, які до неї додаються (за описом)

 

Провідний фахівець з питань зайнятості

 

 

провідний документознавець

Відділ організації надання послуг роботодавцям

 

 

Відділ організаційної роботи та архівної справи

В день отримання документів

2.

Перевірка заяви та поданих до неї документів на наявність підстав для зупинення розгляду заяви

Провідний фахівець з питань зайнятості

 

Відділ організації надання послуг роботодавцям

 

Протягом наступного робочого дня

3.

Прийняття рішення щодо видачі  дозволу

Керівник територіального органу (суб’єкта надання адміністративної послуги) або його заступник

Відділ організації надання послуг роботодавцям

 

Протягом 3 робочих днів

4.

Повідомлення заявника про прийняте рішення (надсилає роботодавцю копію цього рішення поштою з повідомленням про вручення та електронною поштою із зазначенням платіжних реквізитів для внесення плати, а також розміщує на офіційному веб-сайті територіального органу державної служби зайнятості інформацію про прийняте рішення та платіжні реквізити для внесення плати.)

Провідний фахівець з питань зайнятості

 

 

провідний документознавець

 

 

 

 

 

провідний фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою

 

Відділ організації надання послуг роботодавцям

 

 

Відділ організаційної роботи та архівної справи

 

 

 

Відділ інформаційної роботи

Протягом 2 робочих днів з дня прийняття відповідного  рішення

5.

Оформлення та видача дозволу

Провідний фахівець з питань зайнятості

 

Відділ організації надання послуг роботодавцям

 

 

Після зарахування коштів на рахунок Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, зазначений територіальним органом

     Рішення про відмову у продовженні дії дозволу може бути оскаржене в Державному центрі зайнятості або в суді.