Однією з послуг, які пропонує служба зайнятості зареєстрованим безробітним – це можливість набути чи змінити професію, підвищити свій кваліфікаційний рівень шляхом професійного навчання за направленням служби зайнятості на базі закладів професійно-технічних освіти регіону або на базі Центрів професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості.

В Україні функціонують 11 Центрів професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості в містах Рівне, Одеса, Львів, Суми, Дніпро, Полтава, Харків, Івано-Франківськ, Сєверодонецьк, Херсон, Краматорськ, які проводять навчання за 95 робітничими професіями та 250 напрямками підвищення кваліфікації. Це навчальні заклади сучасного європейського рівня для дорослого населення, створені для ефективної підготовки висококваліфікованих робітників шляхом професійного навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації.

Для зареєстрованих безробітних професійне навчання та проживання в таких центрах здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування, їм компенсуються витрати на проїзд до місця навчання та у зворотному напрямку. Окрім того, за безробітним, який проходить профнавчання, зберігається виплата допомоги по безробіттю у розмірах і в строки, що встановлені відповідно до законодавства.

У 2021 році послугами з професійного навчання в Центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості скористались 2841 безробітного Вінницької обласної служби зайнятості, з них 2788 осіб успішно закінчили навчання та вирішили питання свого працевлаштування.

Безробітні не лише підвищували кваліфікацію за різноманітними напрямками але й набули нових професії: продавець продовольчих та непродовольчих товарів, адміністратор, електрогазозварник, коваль ручного кування, тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, перукар (перукар - модельєр) та інші.

Заклади освіти служби зайнятості активно впроваджують дуальну форму навчання безробітних, що дає можливість слухачу швидше адаптуватися до робочого місця, опанувати свої функції та обов’язки, а роботодавець отримує висококваліфікованого робітника. Дуальна форма навчання базується на поєднанні в навчальному процесі професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки в обсягах 30% теоретичних занять до 70% практичних занять. Виробниче навчання та виробнича практика здійснюється безпосередньо в умовах виробництва з використанням матеріально-технічної бази та кадрового потенціалу підприємства.

Широкий діапазон освітніх послуг, що надають заклади державної служби зайнятості, забезпечують не тільки професійний розвиток, а й дозволяють набути додаткових компетенцій, що сприяє успішному працевлаштуванню. Запрошуємо на навчання!