Реєстр рішень Вінницького обласного центру зайнятості щодо оформлення (видачі/продовження дії) дозволів на застосування праці

іноземців та осіб без громадянства станом на 21.02.2024

 

п/п

Вх. № реєстрації

докумен-тів ЦЗ

Прийняте рішення

Строк дії дозволу (міс.)

№ та дата прийнятого рішення (наказу)

Дозволено

(кіл-сть осіб)

Відмовлено

(кіл-сть осіб)

1

№ 609

1

 

До 17.03.2026

№ 31

від 21.02.2024