Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів (виконання метрологічної повірки лічильника газу для Оратівської районної філії Вінницького обласного центру зайнятості)

Код класифікатора предмета закупівлі:

ДК021-2015:50410000-2

 

Тип лічильника та його характеристики

Адреса знаходження лічильника

Одиниця виміру

Кількість

Перелік послуг:

1.

Лічильник газовий «Метрікс» № 004508, G-6

вул. Героїв Майдану, 76а, смт. Оратів

Послуга

        1

 

 Повірка лічильника газу, оформлення технічної документації  з отриманням сертифікату та/або довідки про проходження повірки.

 

1.Строк надання послуг з виконання метрологічної повірки лічильника  газу не більше 5 робочих  днів з дати укладання договору.

2. Строк дії договору до 30.09.2021р.

3. Якість наданих Виконавцем Послуг повинна відповідати вимогам Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» від 05.06.2014р. № 1314-VII із змінами, Наказом № 193 від 08.02.2016р., наказу Мінекономрозвитку України «Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів» №193 від 08.02.2016р., та діючим документам на методики повірки та атестації обладнання. Норми часу, необхідні для проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, затверджений наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 21.12.2015 року №1719;

4. Перелік операцій та періодичність виконання з ремонту і технічному обслуговуванню приладів виявлення газу регламентується Правилами безпеки систем газопостачання, затвердженими наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15.05.2015 року № 285, зареєстрованого в Міністерстві Юстиції України 08.06.2015 за № 674/27119.

5. Виконавець має  надати послуги з монтажу, демонтажу, повірки газового лічильника.

6. Виконавець своїми силами має надати послугу з  повірки прилада обліку, монтаж, демонтаж,  використовуючи своє обладнання, інструмент, спецодяг та транспорт.

7. Після проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки,  Виконавець має надати замовнику Протокол перевірки/Свідоцтва про повірку законодавчо регульованих   засобів вимірювальної техніки встановленого зразка з печаткою повірника, та/або відбитком тавра або пломби повірника, та/або Атестат на обладнання у випадку визначення нормованих характеристик  обладнання, їх відповідності вимогам нормативних документів та встановлення придатності обладнання до експлуатації або інший передбачений законодавством документ;

8. Усі витрати при наданні послуг з метрологічної повірки в тому числі: транспортні витрати, витрати, пов’язані з видачею відповідних Свідоцтв, Довідок про непридатність, або інших документів, які посвідчують проходження повірки лічильників, витрати на відрядження, податки і збори, необхідні платежі, що сплачуються або мають бути сплачені, згідно із законодавством України, тощо покладаються на Виконавця  та повинні бути враховані в ціновій пропозиції;

9. Виконавець приймає на себе зобов'язання щодо надання послуг з повірки лічильника газу для  Оратівської районної філії Вінницького обласного центру зайнятості із використанням робочих еталонів та допоміжного обладнання Виконавця, згідно вимог нормативно-правових актів та нормативних документів з метрології з відрядженням кваліфікованого фахівця Виконавця за адресою: вул. Героїв Майдану, 76а, смт. Оратів, Вінницька область.

10. Для виконання метрологічних робіт Виконавець повинен мати технічну базу, всі необхідні інструменти та достатні умови для проведення повірки;

11. Виконавець повинен бути уповноваженим згідно з вимогами чинного законодавства на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології, зокрема на проведення повірки ЗВТ, зазначених у даному технічному завданні;

12. Виконавець повинен забезпечити виконання робіт фахівцем, який має відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень та досвід роботи у сфері метрології та метрологічної діяльності.

13. Послуги вважаються наданими після підписання Акту здачі-приймання послуг Сторонами. За результатами повірки  Виконавець має надати Замовнику «Свідоцтво про повірку» або «Довідку про непридатність обладнання».

14. Гарантійні зобов’язання до послуг (гарантійний лист, із зазначенням гарантійного терміну на виконані послуги) не менше 12-ти місяців від дати приймання Замовником виконаних робіт

(наданих послуг).

15. Надані послуги з проведення та оформлення результатів повірки повинні відповідати діючим на теперішній час державним стандартам, «Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів», затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 08.02.2016, іншим документам, чинним на дату проведення повірки.

*Якщо у цій документації містяться посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».

Якщо ця документація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».