Послуги пов'язані з базами даних (послуги щодо забезпечення функціонування бази даних комп'ютерної програми "Комплексна система автоматизації підприємства "IS-pro")

Код класифікатора предмета закупівлі: ДК021-2015: 72320000-4

 (Послуги, пов’язані з базами даних)

 

1.Технічні вимоги стосуються надання Змовнику послуг, пов’язаних з базами даних (послуги щодо забезпечення функціонування бази даних комп’ютерної програми «Комплексна система автоматизації підприємства

«Is-prо» (далі - ІС-ПРО)).

1.1. Мета та цілі надання послуг:

-контроль та сприяння усуненню відмов та недоліків функціонування  програмного забезпечення;

-вирішення проблемних ситуацій, пов’язаних із застосуванням/використанням ІС-ПРО;

-внесення коригувань до бази даних ІС-ПРО і оновлення експлуатаційної та робочої документації ІС-ПРО.

1.2. ІС-ПРО інстальовано на серверах Замовника.

1.3. Послуги із супроводу та підтримки ІС-ПРО, передбачені цим документом, не стосуються системного програмного забезпечення та прикладного програмного забезпечення інших виробників встановленого на персональних комп’ютерах користувачів.

 

2. Перелік послуг на жовтень - грудень 2021р.

2.1. Послуги щодо забезпечення функціонування ІС-ПРО на 18 робочих місць:

- технічна підтримка формування звітів та друкованих форм з урахуванням змін у законодавстві; підтримка непротиречності бази даних, верифікація та валідація внесення користувачами даних;

- вчасне реагування на звернення Замовника про виявлені помилки в комп’ютерній програмі ІС-ПРО, надання консультаційної допомоги Замовнику щодо експлуатації ІС-ПРО в телефонному режимі та/або по електронній пошті, та/або з виїздом фахівців Учасника до Замовника;

- доопрацювання програмного забезпечення ІС-ПРО в частині створення призначених для користувачів реєстрів;

- коригування звітів згідно з вимогами Замовника;

- надання інструкцій та методичних матеріалів для роботи в програмі;

- написання додаткових проводок та калькуляцій згідно з вимогами;

- створення та налаштування нових видів оплати згідно з вимогами Замовника;

- обробка поточних завдань по всій структурі  Замовника, що не є унікальними та розробленими за окремим замовленням зі сторони Замовника та не можуть бути застосовані до інших клієнтів Учасника;

- підготовка та збереження резервних копій баз даних;

- виконання автоматичного плану заходів по підтриманню працездатності бази даних:

- перебудова індексів;

- оновлення статистики;

- функціонування регламентних завдань;

- моніторинг працездатності бази даних, та повідомлення сторони замовника (у 3-х денний термін), у разі виникнення проблем на серверному обладнанні;

- підтримка процесів вивантаження даних для банківських установ.

2.2. Постачання документації в електронному вигляді оновлених файлів з документацією ІС-ПРО в розрізі підсистем.

Учасник передає Замовнику на електронному носієві або іншими електронними засобами технологічну документацію на ІС-ПРО у вигляді керівництва користувача.

2.3. Консультаційні послуги з використання ІС-ПРО при зміні законодавства.

Консультаційні послуги складаються з:

-консультування адміністраторів;

-оперативного консультування користувачів ІС-ПРО різних рівнів;

-надання консультаційних послуг з питань функціонування діючої версії в межах чинного  законодавства України (на дату укладання договору);

-налаштування ведення архівних копій бази даних системи.

2.4. Виправлення помилок. Помилкою у ІС-ПРО називається нездатність.

Помилкою у документації називається невідповідність опису роботи функціоналу ІС-ПРО у документації користувача.

Виправлення критичних помилок (помилки, що блокують роботу ІС-ПРО або окремих систем з неможливістю обійти цю проблему іншим шляхом) виконується позачергово і в терміновому порядку.

Критичність помилок визначається Замовником та узгоджується з Учасником.


п/п

Терміновість виконання

Послуга, що надається при виконанні запитів

Термін реагування на запит

Нормативний термін вирішення заявки

1.

Інцидент з аварійним пріоритетом

Усунення помилок у ПЗ, що призводить до непрацездатності ІС-ПРО чи окремого модуля.

Не пізніше 2 робочих годин з моменту звернення Замовника

Усунення інциденту – не пізніше 8 робочих годин з моменту отримання Учасником необхідної та достатньої інформації та/або даних.

2.

Інцидент з високим пріоритетом

Усунення помилок у ІС-ПРО, що призводить до збою роботи функції та/або помилковому формуванні звіту

Не пізніше 4 робочих годин з моменту звернення Замовника

Усунення інциденту – не пізніше 40 робочих годин з моменту отримання Учасником необхідної та достатньої інформації та/або даних.

3.

Інцидент з нормальним пріоритетом

Усунення помилок у ІС-ПРО, що призводить до збою роботи функції та/або помилковому формуванні звіту

Не пізніше 8 робочих годин з моменту звернення Замовника

Усунення інциденту – не пізніше 80 робочих годин з моменту отримання Учасником необхідної та достатньої інформації та/або даних.

4.

Консультація

З питань роботи в ІС-ПРО

Не пізніше 4 робочих годин з моменту звернення Замовника

Протягом 1 робочого дня з моменту надходження запиту при наданні консультації письмово або усно (телефоном). Протягом 3 робочих днів з моменту надходження запиту при надані консультації на території Замовника

 

2.5.      Послуги оперативного консультування користувачів (супроводження) з використанням системи реєстрації звернень (Helpdesk). Система реєстрації звернень (Helpdesk) – це автоматизована система по роботі із зверненнями (заявками) і дорученнями від початку до кінця їх життєвого циклу. Прийом електронних Звернень здійснюється цілодобово, незалежно від графіку роботи Учасника. Прийом та реєстрація звернень користувачів Замовника за допомогою засобів телефонного зв’язку здійснюється щоденно у робочі дні з 9:00 до 18:00.

Учасник повинен забезпечити консультації засобами Helpdesk та телефонного зв’язку щодо вирішення проблем, які виникають у користувачів Замовника. Користувачі Замовника надають опис проблем із зазначенням структурної одиниці, проблеми та бажаного результату. 

 

Якщо у цій документації містяться посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».