Додаток 5

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1.

Суб'єкт надання адміністративної послуги

Вінницький обласний центр зайнятості

2.

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

21009, м. Вінниця, вул. Стрілецька, 3-а, каб.415,

 

3.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

понеділок – четвер, 800 – 1700

п’ятниця, 800 – 1545

(обідня перерва, 1200 – 1245)

4.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

Телефон/факс – (0432) 55-17-95 / 55-17-76
E-mail: insp@vinocz.in.vn.ua

http://www.dcz.gov.ua/vin

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

5.

Закони України

Закон України «Про зайнятість населення»

6.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.11.2017р. № 858

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.03.2018р. № 154-р

Умови отримання адміністративної послуги

7.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Застосування праці іноземців та осіб без громадянства.

8.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Роботодавець зобов’язаний звернутися до територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, про скасування дозволу за таких обставин:

1) трудовий договір (контракт) з іноземцем чи особою без громадянства припинено;

2) припинено виконання договору (контракту), укладеного між українським та іноземним суб’єктами господарювання, у зв’язку з яким був направлений іноземець або особа без громадянства;

3) територіальний орган або підрозділ центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції, прийняв рішення про визнання іноземця або особи без громадянства біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.

 

9.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Подає роботодавець особисто або через уповноважений ним орган чи особу.

10.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатна

11.

Строк надання адміністративної послуги

Після реєстрації заяви.

12.

Результат надання адміністративної послуги

Скасування дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства.