Відповідно до частини четвертої статті 42Закону України „Про зайнятість населення” (далі – Закон) роботодавець зобов’язаний укласти з іноземцем чи особою без громадянства трудовий договір (контракт) не пізніш як за 90 календарних днів з дати видачі дозволу та у десятиденний строк після укладення трудового договору (контракту) надати його копію, засвідчену роботодавцем, регіональному центру зайнятості.

Такий трудовий договір (контракт) за основними його положеннями не може відрізнятися від поданого раніше роботодавцем проєкту трудового договору (контракту).

У разі неподання роботодавцем у встановлений Законом строк до регіонального центру зайнятості, копії трудового договору (контракту), укладеного з іноземцем або особою без громадянства, регіональний центр зайнятості скасовує виданий дозвіл на підставі пункту 2 частини 2 статті 4210 Закону.

Особливу увагу необхідно звертати на дату укладення трудового договору (контракту), адже від цієї дати йде обрахунок десятиденного строку для подання копії укладеного трудового договору (контракту) до регіонального центру зайнятості.

Законом, зокрема частиною четвертою статті 427, не встановлені конкретні вимоги щодо способу подання роботодавцем копії укладеного трудового договору (контракту) до регіонального центру зайнятості.

Таким чином, з метою виконання вимог частини четвертою статті 427 Закону сторони трудових відносин мають можливість врегулювати питання укладення трудового договору (контракту) та подання відповідної копії регіональному центру зайнятості в дистанційному порядку, зокрема за допомогою пошти або телекомунікаційними засобами.