Звертаємо увагу, що постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2020   №1096 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України» (набрання чинності відбулося 14.11.2020) внесено зміни до форм заяв про отримання та продовження дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 N 858 "Про затвердження форм заяв для отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, продовження строку дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, внесення змін до дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства" (далі - Постанова), а саме:

1) додаток 1 до Постанови після слів

" іноземцем або особою без громадянства, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;" доповнено словами

" особою, яка подала заяву про визнання особою без громадянства, або особою, яка оскаржує рішення про відмову у визнанні особою без громадянства;";

 

2) додаток 2 до Постанови після слів

" іноземцем або особою без громадянства, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;" доповнено словами

" особою, яка подала заяву про визнання особою без громадянства, або особою, яка оскаржує рішення про відмову у визнанні особою без громадянства;".

 

Змінені форми заяв

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 15 листопада 2017 р. N 858

 

                                                                     ________________________________________________

                                                                                            (найменування органу, до якого подається заява)
                                                                     ________________________________________________
                                                                                            (повне та скорочене найменування роботодавця -
                                                                     ________________________________________________
                                                                                                  юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові
                                                                                                   фізичної особи - підприємця)

 

ЗАЯВА
про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства

 

Прошу видати дозвіл на застосування праці ___________________________________________
                                                                                                                                     (прізвище,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                     ім'я, по батькові)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                  (громадянство/підданство)
на строк _____________________________________________________________________________
               (зазначається строк дії дозволу згідно з вимогами статті 423 Закону України "Про зайнятість населення")
на посаді (за професією) _______________________________________________________________,
                                                                                                                                 (згідно з Національним класифікатором
                                                                                                                                        ДК 003:2010 "Класифікатор професій"
)

який є:

  іноземним найманим працівником;

  відрядженим іноземним працівником;

  внутрішньокорпоративним цесіонарієм;

  іноземним високооплачуваним професіоналом;

  засновником та/або учасником, та/або бенефіціаром (контролером) юридичної особи, утвореної в Україні;

  іноземним працівником творчої професії;

  іноземцем або особою без громадянства, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;

 особою, яка подала заяву про визнання особою без громадянства, або особою, яка оскаржує рішення про відмову у визнанні особою без громадянства;

  іноземним ІТ-професіоналом;

  випускником вищого навчального закладу, включеного до першої сотні у світовому рейтингу
_____________________________________________________________________________________.
                                                          (назва світового рейтингу)

 

 

Підтверджую, що посада, на якій застосовуватиметься праця іноземця або особи                      без громадянства, відповідно до законів не пов'язана з належністю до громадянства України та не потребує надання допуску до державної таємниці.

Адреса електронної пошти___________________________________________________________

Код виду економічної діяльності згідно з Національним класифікатором ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності"_______________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Місцезнаходження роботодавця - юридичної особи/фізичної особи - підприємця ___________
_____________________________________________________________________________________

Контактний телефон_______________________________________________________________

Додаток: на ___ арк.

 

___ ____________ 20__ р.

 

_________________________
(підпис керівника юридичної особи / фізичної особи - підприємця)

________________
(ініціали та прізвище)

 

М. П. (за наявності)

 

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 15 листопада 2017 р. N 858

 

______________________________________________
(найменування органу, до якого подається заява)
________________________________________________________ 
(повне та скорочене найменування роботодавця -
________________________________________________________
юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові
фізичної особи - підприємця)

 

ЗАЯВА
про продовження строку дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства

Прошу продовжити строк дії дозволу на застосування праці ____________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                              (прізвище, ім'я, по батькові)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                             (громадянство/підданство)
до ___________________________________________________________________________________
              (зазначається строк згідно з вимогами статті 423 Закону України "Про зайнятість населення")
на посаді (за професією) _______________________________________________________________,
                                                                                                           (згідно з Національним класифікатором
                                                                                                                                     ДК 003:2010 "Класифікатор професій"
)

який є:

  іноземним найманим працівником;

  відрядженим іноземним працівником;

  внутрішньокорпоративним цесіонарієм;

  іноземним високооплачуваним професіоналом;

  засновником та/або учасником, та/або бенефіціаром (контролером) юридичної особи, утвореної в Україні;

  іноземним працівником творчої професії;

  іноземцем або особою без громадянства, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;

 особою, яка подала заяву про визнання особою без громадянства, або особою, яка оскаржує рішення про відмову у визнанні особою без громадянства;

  іноземним IT-професіоналом;

  випускником вищого навчального закладу, включеного до першої сотні у світовому рейтингу
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                                 (назва світового рейтингу)

 

 

Підтверджую, що посада, на якій застосовуватиметься праця іноземця або особи без громадянства, відповідно до законів не пов'язана з належністю до громадянства України та не потребує надання допуску до державної таємниці.

Адреса електронної пошти _________________________________________________________

Код виду економічної діяльності згідно з Національним класифікатором ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності"_______________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Місцезнаходження роботодавця - юридичної особи/фізичної особи - підприємця ____________
_____________________________________________________________________________________

Контактний телефон ______________________________________________________________

 

Додаток: на ___ арк.

 

___ ____________ 20__ р.

 

____________________________
(підпис керівника юридичної особи / фізичної особи - підприємця)

________________
(ініціали та прізвище)

 

М. П. (за наявності)