16.08.2016 | 14:58

Професійного успіху можна досягти завдяки здоровому способу життя. Це питання є надзвичайно важливим, адже найбільшою цінністю людини є її здоров′я.

«Здоровий спосіб життя – запорука професійних успіхів», - під такою назвою відбувся семінар у Тульчинському районному центрі зайнятості для 15 безробітних за участю представника Тульчинської районної лікарні Людмили Бондар.

Мета заходу – навчити людину розумно ставитися до свого здоров’я, фізичної та психологічної культури, вміло організовувати працю і відпочинок.

Людмила Бондар ознайомила присутніх з поняттями «психічного здоров’я» людей, що є особливо важливим сьогодні. «Психічне здоров’я» – потреба самореалізації людини як особистості. Людина реалізує себе у суспільстві тільки в тому випадку, якщо вона має достатній рівень психічної енергії, яка визначає працездатність, достатню гармонійність психіки, що дозволяє адаптуватися до суспільства, бути адекватним його вимогам.

Безробітні брали активну участь у дискусії щодо складових здоров’я людини, об’єктивних та суб’єктивних причин виникнення хвороб, переваг ведення здорового способу життя, становлення людини на ринку праці, яка цінує своє здоров’я.

Підводячи підсумки семінару, шукачі роботи дійшли висновку, що стан здоров’я людини впливає на професійний вибір, кар’єру та розвиток особистості.