13.10.2021 | 11:00

Тульчинська районна філія Вінницького обласного центру зайнятості проводить професійне навчання безробітних відповідно до потреб місцевого ринку праці та з урахуванням конкретної потреби в персоналі певного роботодавця. Відповідно до замовлення роботодавця та на підставі договору, за рахунок коштів Фонду, служба зайнятості організовує підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації громадян за затребуваними професіями.

Особливого попиту у роботодавців набуває професійне навчання безробітних за дуальною формою, індивідуальними навчальними планами та навчальними програмами. Безробітні теоретичну частину навчання опановують в навчальних закладах, а виробниче навчання та виробничу практику - безпосередньо на виробництві. Це дає змогу проводити навчання не тільки відповідно до вимог державних стандартів, безпосередньо на робочому місці, а й з врахуванням конкретних вимог та потреб того чи іншого роботодавця до найманого працівника. Роботодавець бере активну участь у розробці робочих навчальних планів та програм і може їх доповнити безпосередньо тими питаннями, які необхідно знати майбутньому працівнику, який буде працювати у нього на підприємстві. В процесі навчання безробітний вже адаптується до нового робочого місця, що дає змогу після навчання йому ефективно працювати.

Наразі за направленням Тульчинської районної філії Вінницького обласного центру зайнятості за дуальною формою проходять навчання шестеро безробітних за професіями продавець продовольчих товарів та адміністратор. Навчання організовано у Рівенському та Полтавському ЦПТО. Виробнича частина навчання проходить у приватних підприємців: Хребтаня А.А., Гонько Л.О., Сірченко Л.М., Корнака А.Б., Левчук Н.В. та Мельника А.І.

Після проходження навчання безробітні будуть працевлаштовані по набутих професіях саме до цих підприємців.